Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Sobre Nosaltres

Sobre nosaltres

LINNEX TECHNOLOGY S.L. és una empresa fundada l'any 2012 amb capacitat tecnològica innovadora y àmplia experiència en diversos sectors de les telecomunicacions, comptant amb personses altament qualificades i més de 25 anys d'experiència provada al sector de les telecomunicacions.

Linnex Technology S.L. ofereix solucions integral, incloent-hi serveis de consultoria, enginyeria, assistència tècnica, instal·lacions i manteniment a l'àmbit de les telecomunicacions professionals.

Proveïm una extesa gamma de productes per a les telecomunicacions, seguretat electrònica i desenvolupament d'aplicacions personalitzades. El departament tècnic i comercial ofereixen solucions que compleixen les necessitat en les aplicacions de diverses tecnologies.

La nostra tecnologia, els equips més fiables i el nostre servei tècnic formen part de la nostra metodologia, la que ens ha permès aconseguir la fidelitat i la confiança dels nostres clients.

 

Linnex Technology és evolució. És innovació. És compromís.

 

logo-zte.png

 

Distribuïdor oficial de ZTE TRUNKING TECHNOLOGY CORP.